Vox by Opal


Böcker som förtjänar en egen röst

Vox by Opal i media

Vox by Opal i sociala medier

Om Vox by Opal

Vox by Opal är ett imprint till Bokförlaget Opal. Vi startade hösten 2017 med syfte att ge våra böcker för unga vuxna större möjlighet att nå ut i bruset. För att ge dem en egen röst.

Kontaktperson

Anja Eriksson
Förläggare
Anja Eriksson